PRIPREMA ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja- O1