ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА ПРЕМА НОВОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА ПРЕМА НОВОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ
март 19, 2017 Коментари су искључени на ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА ПРЕМА НОВОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ obuka,Zakonske odredbe glosec

Поштовани,
Позивамо Вас на стручну обуку за оспособљавање лица за извршавање послова
заштите и спасавања и за израду Процене угрожености и Планова заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама према новој методологији.
У циљу оспособљавања изабраних лица за извршавање послова заштите и
спасавања, S4 GLOSEC Globalna bezbednost у Београду, организују СТРУЧНУ
ОБУКУ за стицање знања у вези са планирањем и спровођењем превентивних и
оперативних мера и задатака система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.
Стручна обука се организује у складу са Законом о ванредним ситуацијама Републике
Србије (Сл. гласник РС, бр. 111/09, 92/11, 93/12) и НОВИМ „Упутством о
методологији за израду процене угрожености и планова заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама“ (Сл. гласник РС број 18/17).
Програм обуке садржи општи и посебни део, а предавачи су истакнути стручњаци у
области процене угрожености, израде планова заштите и спасавања и управљања
у ванредним ситуацијама.
Стручна обука траје 3 дана (18 наставних часова) према Тематској разради
програма, у прилогу.
Кандидати за обуку треба да попуне Пријаву за стручну обуку, која је дата у прилогу и
пошаљу на e-mail office@glosec.rs након чега ће бити контактирани ради достављања
свих неопходних информација у вези са стручном обуком.
Термине обука можете видети на: https://glosec.rs/kalendar-obuke/
Евентуално одступање може настати због неблаговременог формирања групе. Настава
почиње по формирању групе полазника, о чему ћете бити благовремено обавештени,
као и о месту одржавања.
Цена стручне обуке износи 15 000,00 динара без ПДВ-а.
Организатор није у систему ПДВ.
За детаљније информације можете се обратити координатору обуке Милици
Младеновић, контакт телефон: 069/195-97-45.

директор
Милица Младеновић

Прилог:

Preuzmi prijavu
2. Тематска разрада програма.

Tags
O autoru