Inovacije

INOVACIJE U OBLASTI BEZBEDNOSTI STVARAJU POVOLJNIJE USLOVE ZA RAZVOJ OSNOVNE DELATNOSTI

Savremena organizacija, svih veličina, ima potrebu da inovira svoj asortiman proizvoda i usluga, kako bi bila konkurentna na tržištu. Aktuelne su pre svega tehnološke promene koje zahtevaju inovirana znanja za praćenje i implementaciju.

Inovacije su veoma važne za svaku organizaciju, jer predstavljaju pokretačku snagu organizacije. Prepoznavanje potreba za inovacijom, takođe predstavlja ključni momenat za stvaranje tržišne prednosti. Od momenta uočavanja do stvaranja inovacije, neophodno je upravljanje inovacijama.

Bezbednost kao funkcija u organizaciji ima vrhunsku važnost. Stoga joj je potrebno posvetiti veliku pažnju u cilju održavanja efikasnsoti i efektivnosti. Angažovanjem resursa koji se bave bezbednošću, organizacija smanjuje kapacitete za inovacije u oblasti kojom se bavi.

Tim S4 GloSec Globalna bezbednost doo je prepoznao potrebu za stvaranjem određenih alata koji će omogućiti kompanijama upravljanje poslovima bezbednosti na inovativan i praktičan način, a ujedno omogućiti generisanje više vremena za inovacije u osnovnoj delatnosti kojom se bavi organizacija.