Osnovne akademske studije

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

STRUČNA PRAKSA "BEZBEDNOSNI MENADŽMENT"

CILj

Obavlјanje stručne prakse je obavezan element završnog dela studija na fakultetima sa bezbednosnim usmerenjima (praksu mogu pohađati i student drugih fakulteta, uz prethodni dogovor). Osnovni razlog i svrha izvođenja stručne prakse je da osigura studentima priliku da unapred upoznaju i steknu određeno radno iskustvo. Ovaj proces omogućava postepeni razvoj i primenu znanja i veština u određenim oblastima. Čitav proces se zasniva na saradnji studenata, mentora stručne prakse sa stručnim licima u privredi i usmeren je na primenu prethodno stečenih znanja tokom studija.

Osnovni cilјevi obavlјanja stručne prakse – bezbednosni menadžment -  su:

 1. Obezbediti studentima priliku da u toku obavlјanja stručne prakse primenjuju različita znanja iz različitih oblasti bezbednosti (upoznavanje studenata sa primenjenim oblicima bezbednosti, aktuelnom zakonskom regulativom i načinima i pravilima implementacije u praksi. U funkciji materijalizacije sistema bezbednosti u privredi, uklјučiti studente u izradu projekata planske i operativne dokumentacije iz različitih bezbednosnih oblasti.);
 2. Pomoć studentima u procesu izgradnje i jačanja samopouzdanja u vezi sa radom u različitim oblastima bezbednosti (npr. istraživanje stanja subjekata, identifikovanje kritičnih procesa, analiza stanja sistema bezbednosti, isl) kroz upotrebu znanja i veština stečenih tokom studija;
 3. Razumevanje okruženja organizacije i različitih radnih ambijenata kroz preuzimanje svakodnevnih odgovornosti za poslove bezbednosti;
 4. Podržati privredne subjekte u procesu održavanja dinamike stručne prakse u konsultativnom smislu;
 5. Osigurati kooperativne treninge koji obezbeđuju simultani razvoj teoretskih i praktičnih znanja, što pomaže u profesionalnom razvoju budućih profila zvanja i
 6. Pružiti studentima priliku za istraživanje i sticanje autentičnog radnog iskustva, što je od izuzetne važnosti za narednu fazu njihove profesionalne karijere i obrazovanje tokom čitavog života.

ISHODI STRUČNE PRAKSE

 1. Izmenjen i realističan pogled studenata na pravnu i stručnu realnost u oblasti korporativne bezbednosti u Republici Srbiji, pre svega u privrednim sistemima.
 2. Sagledana problematika strukturiranja sistema bezbednosti u organizaciji, kroz usaglašavanje potreba, mogućnosti i zakonskih obaveza.
 3. Razvijena početna viđenja i svest o potrebi primene zakonske regulative
 4. Uspostavlјena osnovna znanja o postojanju planske i operativne dokumentacije kao osnova za razvoj i struktiriranje sistema bezbednosti organizacije
 5. Sagledavanje mesta i uloge menadžera bezbednosti u sistemu bezbednosti organizacije i odnosa sa internim i eksternim okruženjem.

TRAJANјE STRUČNE PRAKSE

 • 60 nastavnih časova (10 radnih dana).

Stručna praksa ne mora da se realizuje u kontinuitetu, već se može prilagođavati potrebama studenata, fakulteta i privrednog društva. Trajanje i raspored rada se utvrđuje na osnovu pisanog zahteva fakulteta sa iskazanom potrebom za vršenje stručne prakse, a u skladu sa ugovornim odredbama.

SADRŽAJ I TEMATSKA RAZRADA STRUČNE PRAKSE

Stručna praksa u privrednom društvu S4 GloSec Globalna bezbednost doo, s obzirom na oblasti delovanja i ekspertize privrednog društva, realizuje se u sledećim oblastima:

RBr Oblast Kategorija Izbor
1. Zaštita lica, imovine i poslovanja PRIMENјENA Bira se
2. Smanjenje rizika od katastrofa i upravlјanje vanrednim situacijama PRIMENјENA Bira se
3. Bezbednost i zdravlјe na radu PRIMENјENA Bira se
4. Zaštita informacija PRIMENјENA Bira se
5. Standardi i kvalitet u oblasti bezbednosti Implementirana u primenjenim oblastima Ne bira se

 

Stručna praksa se realizuje pod stručnim vođenjem supervizora, a kroz rad stručnih lica u organizaciji, kompetentnih za pojedine oblasti.

Za detalje u vezi studentske prakse, možete se obratiti upitom preko KONTAKT forme.