Plan obezbeđenja

PLAN OBEZBEĐENJA

Pogledajte ponudu


Zakonski osnov: Zakon o privatnom obezbeđenju (Sl. Glasnik broj 104/2013, 42/2015 i 87/2018)

Referentni standard: SRPS A.L2.003 Bezbednost i otpornost društva – Procena rizika  - Deo 5

Plan obezbeđenja je dokument sa planiranim uslugama obezbeđenja koje su predviđene u proceni rizika ili su kao mere zaštite zahtevane od korisnika usluga, u skladu sa ovim zakonom i pravilima struke.


Plan obezbeđenja se sastoji od sledećih delova:

  1. Uvod
  2. Prikaz postojećeg stanja obezbeđenja
  3. Mere i postupci za realizaciju usluga obezbeđenja
  4. Upravlјanje obezbeđenjem i vršenje obezbeđenja
  5. Plan fizičke i drugih mera zaštite
  6. Plan sistema tehničke zaštite
  7. Prilozi

Plan obezbeđenja se izrađuje na osnovu Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja