Obuka prve grupe polaznika u skladu sa novom Metodologijom za izradu Procene ugroženosti