VirtuelniI menadžer korporativne bezbednosti

VIRTUELNI MENADŽER KORPORATIVNE BEZBEDNOSTI

Savremeno poslovanje zahteva maksimalnu koncentraciju resursa na realizaciju osnovne delatnosti. Dinamično okruženje, interni problemi, obezbeđenje, itd, zahteva značajnu pažnju organizacije. Problemi su nekad toliko mali, a stvaraju veliki broj manjih problema, usled kojih nije moguće efikasno obavljanje osnovne delatnosti.

Stvaranje sistema bezbednosti zahteva ljude, sredstva, novac, vreme, a sve to opet odvlači od obavljanja osnovne delatnosti.

Poslovi bezbednosti (zaštita od požara, bezbednost i zdravlje na radu, zaštita podataka, bezbednost informacija, obezbeđenje lica i imovine, itd) su poslovi definisani određenim zakonima, što znači da je moguće predviđati ih, pratiti i njima upravljati. Imajući u vidu tu činjenicu, moguće je organizacijama pomoći u obavljanju poslova bezbednosti, adekvatnim alatima za praćenje istih.

Ekspertski tim S4 GloSec Globalna bezbednost doo je osmislio i razvio VIRTUELNOG MENADŽERA KORPORATIVNE BEZBEDNOSTI (VIMKOB).

Ko je ili šta je  Virtuelni menadžer koporativne bezbednosti? Jednostavno, to je softverski alat koji umesto velikog broja ljudi, obavlja poslove praćenja, obaveštavanja, upozoravanja, verifikacije, i sl. poslova bezbednosti. Svoju funkciju, VIMKOB obavlja bez stresa, bez „uticaja“ na stavove, u različitim vremenskim okvirima,  na različitim menadžerskim nivoima, u svako doba dana i noći. Potpuno ispunjava ono što menadžer zahteva od njega.

VIMKOB je softverski alat za podršku rada menadžmenta organizacije u domenu poslova bezbednosti. On nikako nije, zamena za čoveka i ne preuzima sve njegove funkcije, već mu olakšava rad i naravno, smanjuje broj izvršilaca. Smanjenjem broja izvršilaca, smanjuje se i rizik od nastanka bespotrebnih bezbednosnih problema, generisanih ljudskim delovanjem.