Web hosting

WEB HOSTING

Web hosting ili Shared web hosting je osigurani prostor na internetu gde smeštate svoj sajt ili više sajtova. To je deo servera koji je posebno dizajniran da pruži optimalnu brzinu odziva i neprekidan rad svakog sajta na njemu. Domen je naziv sajta.

STRANICA U PRIPREMI