Vanredne situacije

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA